Resurser
- Hem
- Forum
- Sök i forum
- Ordlista
- Finn hantverkare
- Nyheter
- Om hustips
- Om cookies

Läsvärt
- Guider
- Sök i guider
- Webfrågan
- Länkar

Annonser
- Fyndmarknad
- Bilmarknad

Medlemmar
- Registrera dig
- Logga in

 


Köparen skyldig undersöka huset

Köparen skyldig undersöka husetDen som köper ett hus är skyldig att ta reda på i vilket skick huset är. Därför är det bäst att göra en besiktning innan köpet blir ett faktum. Den kan köparen själv göra eller genom en besiktningsman, vilket är vanligast.


Överlåtelsebesiktning

– Det bästa är att anlita en fackman, säger Anna Grönlund, medie- och kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet. Och det viktigaste av allt är att gå igenom vad besiktningen ska innefatta.

Den vanligaste typen av undersökningar är överlåtelsebesiktningen. Det är en byggnadsteknisk granskning av byggnaden och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Här ingår till exempel inte kontroll av elinstallationer.
– Genom att gå igenom med besiktningsmannen vad undersökningen ska innehålla, kan köparen ta ställning till om han eller hon behöver komplettera med ytterligare utredningar, till exempel av elinstallationer, säger Anna Grönlund.


Långtgående undersökningsplikt

Det är viktigt att täcka in så mycket som möjligt, för om köparen missar något vid undersökningen får han eller hon bära det ekonomiska ansvaret om ett fel uppdagas i efterhand.

Köparen är också skyldig att kontrollera uppgifter om fastigheten hos de kommunala myndigheterna, till exempel att fastigheten byggts enligt givna byggnadslov, till exempel skorsten och eldstäder.

– Köparen har långtgående undersökningsplikt, konstaterar Anna Grönlund. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning får inte användas mot säljaren för att i efterhand få nedsättning av köpeskillingen.

Om fel och brister upptäcks i huset vid besiktningen kan köparen till exempel försöka få ett lägre pris för huset eller begära att säljaren åtgärdar felet innan köpet går igenom. Självklart har man också rätt att avbryta köpet.
– Men säljaren kan säga att han inte vill åtgärda felen eller sänka priset, och då får köparen ta ställning till om han ändå vill köpa huset.


Dolda fel

Om det däremot dyker upp så kallade dolda fel i fastigheten, det vill säga fel som vare sig säljare eller köpare känt till eller haft anledning att misstänka, har köparen rätt att ställa krav på säljaren. Köparen kan till exempel kräva att säljaren återbetalar en del av kostnaden för huset.
Det tas ingen hänsyn till vad det skulle kosta att åtgärda felet. Det belopp köparen kan kräva är skillnaden i fastighetens marknadsvärde, med och utan det upptäckta felet.

Säljaren kan också bli skyldig att betala, om han påstått att huset är i ett visst skick och det sedan visar sig inte stämma. Det kan till exempel röra sig om att säljaren säger att badrummet är renoverat enligt gällande branschregler, och att det sedan visar sig att det inte är det.
Men har köparen väl skrivit på köpekontraktet så förutsätts han eller hon också ha kontrollerat huset, eller i alla fall ha accepterat fastighetens skick.

Källa Skyddsnätet


Hustips.se kan ej hållas ansvarig, på något sätt, för fel eller förlust som uppstår i samband med www.Hustips.se.nu, varken direkt eller indirekt.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktigheter i text, för vilseledande information, felaktig information och eller fel i databaser.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktig användande eller missbruk av funktioner och tjänster på Hustips.se, varken från besökare eller medlemmar, oavsett händelsens form eller typ av missbruk. 

Logga in på Hustips
Användarnamn
Lösenord
Glömt ditt lösenord?
Inte medlem => Bli medlem

Sök i guiderna


Webfråga
När målade du om huset senast?

>10 år sedan
5-10 år sedan
2-5 år sedan
<2 år sedan
Vet ej© Hustips 2007